Hướng dẫn tẩy luyện Báu vật trong Kỷ Nguyên Hải Tặc

 Hướng dẫn tẩy luyện Báu vật trong Kỷ Nguyên Hải Tặc

Hệ thống Báu vật trong Kỷ Nguyên Hải Tặc

Báu vật là một loại trang bị giúp nâng cao sức mạnh cho các nhân vật trong game. Các báu vật có thể sử dụng được cho mọi vị tướng chỉ cần lưu ý rằng tướng đó đủ cấp độ hoặc chuyển sinh đủ để trang bị là được. 
Một set Báu vật đầy đủ cho một tướng sẽ bao gồm 6 món ứng với 6 vị trí chia thành 2 loại báu phòng thủ (thủy, phong, quang) và báu tấn công (hỏa, lôi, ám). Với mỗi loại báu chỉ có thể trang bị 1 Báu vật duy nhất trên 1 tướng vì thế hãy lựa chọn báu tốt nhất thuộc loại đó để trang bị. Khi mới có tính năng Báu vật thì chắc chắn số lượng Báu vật của người chơi chưa nhiều. Lúc này, hãy trang bị bừa cho có hoặc không trang bị nếu Báu vật quá thấp. Bạn chỉ nên quan tâm đến các Báu vật cam tức báu từ phẩm chất 7 sao trở lên. Các Báu vật thấp hơn chỉ trang bị cho có khi thiếu Báu vật chứ sẽ không dùng lâu dài. Quá trình tẩy luyện thuộc tính Báu vật cũng chỉ áp dụng cho các Báu vật phẩm chất 7 sao trở lên. Báu vật phẩm chất thấp hơn vẫn có thể tẩy được nhưng chỉ số không cao không dùng được lâu dài nên không khuyến khích tẩy loại này.
Các loại Báu vật đáng dùng nhất là các Báu vật tương ứng với cấp độ 140 trở lên và bài viết cũng sẽ xoay quanh các báu loại này.

Các thông số trên một Báu vật. 


Các thông số trên Báu vật
Các thông số trên Báu vật

- Các thông tin cơ bản: Tên Báu vật, Loại, Phẩm chất, Yêu cầu, Thuộc tính cơ bản.
- Các thông số tẩy luyện: Đây là các thuộc tính người chơi có thể can thiệp chỉnh sửa theo ý mình, số dòng phong ấn sẽ được mở dần khi bạn cường hóa Báu vật đủ cấp yêu cầu cho đến khi đạt đến số dòng phong ấn tối đa. Ví dụ như trên hình là tối đa có 8 dòng phong ấn.
- Các thuộc tính ẩn: Các thuộc tính này sẽ xuất hiện khi bạn đạt đến một mức cường hóa yêu cầu.


Thuộc tính ẩn của một số báu vật
Thuộc tính ẩn của một số báu vật


- Các thuộc tính kích hoạt theo set: Đối với các báu vật từ 140 trở lên khi bạn có đủ 1 set Báu cùng loại thì sẽ kích hoạt các thuộc tính này.

Tại sao lại nên dùng Báu vật cấp độ 140 trở lên?

Sở dĩ nên làm như vậy vì các Báu vật từ cấp độ này sẽ có sự cộng thêm thuộc tính khiến phân chia thành các loại Báu vật ứng với từng loại sát thương. Khi bạn sưu tập đủ 6 Báu vật của 1 set từ cấp 140 trở lên thì sẽ có các thuộc tính ẩn được kích hoạt. Cụ thể một số set Báu vật nên dùng nếu có:

- Set Báu vật 140 Râu Đen thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.


Set Báu vật 140 Râu Đen thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.
Set Báu vật 140 Râu Đen thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.- Set Báu vật 140 Akainu thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.


Set Báu vật 140 Akainu thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.
Set Báu vật 140 Akainu thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.- Set Báu vật 140 Shank thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.


Set Báu vật 140 Shank thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.
Set Báu vật 140 Shank thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.- Set Báu vật 150 Jinbe thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.


Set Báu vật 150 Jinbe thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.
Set Báu vật 150 Jinbe thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.- Set Báu vật 150 Tiger thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.


Set Báu vật 150 Tiger thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.
Set Báu vật 150 Tiger thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.- Set Báu vật 150 Shirahoshi thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.


Set Báu vật 150 Shirahoshi thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.
Set Báu vật 150 Shirahoshi thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.- Set Báu vật 160 Caesar thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.


Set Báu vật 160 Caesar thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.
Set Báu vật 160 Caesar thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.- Set Báu vật 160 Heavenly Yaksha thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.


Set Báu vật 160 Heavenly Yaksha thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.
Set Báu vật 160 Heavenly Yaksha thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.- Set Báu vật 160 Shiki thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.


Set Báu vật 160 Shiki thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.
Set Báu vật 160 Shiki thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.


- Set Báu vật 170 Jack thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.


Set Báu vật 170 Jack thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.
Set Báu vật 170 Jack thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Vật Công.


- Set Báu vật 170 Rayleigh thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.


Set Báu vật 170 Rayleigh thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.
Set Báu vật 170 Rayleigh thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Tuyệt Chiêu.- Set Báu vật 170 Sabo thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.


Set Báu vật 170 Sabo thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.
Set Báu vật 170 Sabo thuộc tính ẩn hỗ trợ tướng Ma Công.


- Set Báu vật 180 Rocks thuộc tính ẩn hỗ trợ cả Vật Công, Tuyệt Chiêu, Ma Công.


Set Báu vật 180 Rocks thuộc tính ẩn hỗ trợ cả Vật Công, Tuyệt Chiêu, Ma Công.
Set Báu vật 180 Rocks thuộc tính ẩn hỗ trợ cả Vật Công, Tuyệt Chiêu, Ma Công.


Hướng dẫn Tẩy luyện Báu vật trong Kỷ Nguyên Hải Tặc

Cách tẩy Báu vật

Để tẩy báu vật có 2 cách:
- Cách 1: vào Cường hóa chọn C.hóa B.vật chọn P.Giấu vàng
- Cách 2: vào Lò rèn chọn P.giấu vàng

Sau khi đã vào giao diện Phòng giấu vàng rồi thì bạn có thể tiến hành tẩy thuộc tính dòng Phong ấn. Nếu Phong ấn chưa được mở thì bạn hãy cường hóa Báu vật lên. Khi cường hóa sẽ tiêu Đá nguyên tố.

Cường hóa Báu vật sẽ có cách Tẩy bằng vàng, bằng Đá tẩy luyện và bằng Vật phẩm thì mình khuyến khích các bạn ưu tiên tẩy bằng Vật phẩm trước rồi tới tẩy bằng Đá tẩy luyện còn riêng tẩy bằng Vàng thì không khuyến khích vì khá tốn kém. Vật phẩm tẩy bạn hãy ưu tiên dùng tẩy Báu bên công trước vì báu bên này nếu dùng Đá tẩy luyện sẽ tốn nhiều hơn bên thủ. Khi tẩy bằng Đá năng lượng thì sẽ tiêu tốn thêm một lượng beri kèm theo.

Bạn hãy tích vào vị trí muốn tẩy và ấn Tẩy luyện. Các dòng tẩy luyện sẽ ra các thuộc tính ngẫu nhiên trong phạm vi báu vật cho phép. Nếu dòng đó bạn muốn lấy thì ấn Thay thế còn nếu không muốn lấy thì tiếp tục ấn Tẩy luyện để ra ngẫu nhiên dòng khác. 

Bạn có thể tẩy tự động nhưng mình không khuyến khích làm điều này. Việc tẩy thủ công tuy mất thời gian nhưng sẽ giúp bạn có cơ hội giữ lại được các chỉ số ngon hơn việc tẩy tự động. 

Bạn có thể kiểm tra các thuộc tính mà Báu vật có thể tẩy được.

Báu vật càng cao thì giới hạn tối đa tẩy luyện được càng cao.Phòng giấu vàng
Phòng giấu vàng


Các chỉ số nên lấy khi tẩy luyện Báu vật

- Đối với báu cho tướng Vật công: 
+ Báu công: Hỏa, Lôi, Ám:
Vật công thiên phú > Sức mạnh % > Vật công % > Sinh mệnh % > Sức mạnh + > Vật công + > Sinh mệnh + (các dòng khác không lấy).
+ Báu thủ: Thủy, Phong, Quang:
Sức mạnh % > Sinh mệnh % > Sức mạnh + (các dòng khác không lấy).

- Đối với báu cho tướng Tuyệt chiêu: 
+ Báu công: Hỏa, Lôi, Ám:
Tuyệt chiêu thiên phú > Nhanh nhẹn % > Tuyệt chiêu % > Sinh mệnh % > Nhanh nhẹn + > Tuyệt chiêu + > Sinh mệnh + (các dòng khác không lấy).
+ Báu thủ: Thủy, Phong, Quang:
Nhanh nhẹn % > Sinh mệnh % > Nhanh nhẹn + (các dòng khác không lấy).

- Đối với báu cho tướng Ma công: 
+ Báu công: Hỏa, Lôi, Ám:
Ma công thiên phú > Trí lực % > Ma công % > Sinh mệnh % > Trí lực + > Ma công + > Sinh mệnh + (các dòng khác không lấy).
+ Báu thủ: Thủy, Phong, Quang:
Trí lực % > Sinh mệnh % > Trí lực + (các dòng khác không lấy).

- Đối với báu cho tướng thiên hướng phòng thủ thì bạn hãy tẩy Sinh mệnh % cho mọi báu.

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy đối với báu vật yêu cầu từ cấp 170 trở xuống thì Báu Hỏa và Báu Thủy sẽ không tẩy được các dòng hỗ trợ cho tướng Tuyệt chiêu; Báu Lôi và Báu Phong sẽ không tẩy được các dòng hỗ trợ cho tướng Ma công. Vậy thì khi đó nếu bạn dùng báu loại này cho tướng Tuyệt chiêu hoặc Ma công thì bạn hãy tẩy nó thiên về dòng Sinh mệnh %. Điều này sẽ không xảy ra ở báu 180.

Nếu bạn để ý thì dòng phong ấn đầu tiên ở các báu công đều chỉ có chỉ số công (vật công, tuyệt chiêu, ma công) dạng + thì riêng báu 180 nó có thể tẩy được dòng công %.

Tối ưu hóa quá trình tẩy luyện Báu vật

Trên thực tế nhiều bạn sẽ khó có thể có đủ 1 set Báu vật ứng ý nên bạn sẽ cần phải tận dụng các Báu vật bạn có. Bạn để ý sẽ thấy cứ 2 báu vật cùng set sẽ kích hoạt thuộc tính nên nếu chưa có đủ 1 set 6 món thì bạn có thể dùng nhiều set 2 món trên cùng một tướng để kích hoạt được nhiều thuộc tính hơn.

Các báu vật cùng phẩm chất và cùng loại có thể chuyển thuộc tính được cho nhau. Ví dụ bạn có 1 báu vật 160 loại hỏa thì có thể truyền thuộc tính ở báu này sang báu vật 140 loại hỏa vì chúng cùng loại hỏa và cùng là báu phẩm chất 7 sao. Số sao khi truyền thừa báu vật sẽ được giữ nguyên điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn có 1 báu 160 loại Hỏa chẳng hạn và có 1 số báu 140 khác cũng loại hỏa thì bạn có thể tận dụng báu 160 này để tẩy rồi truyền cho các báu 140 để các báu 140 có chỉ số sao bằng báu 160. 

Việc truyền thừa dòng Báu vật sẽ tiêu tốn Vàng hoặc Thủy tinh phong ấn cùng một số Đá năng lượng và Beri. Bạn cần vào Lò rèn chọn Phòng phong ấn rồi đưa Báu vật chuyển và Báu vật nhận thuộc tính vào vị trí rồi ấn Bắt đầu c.đổi. Chú ý ở một số map thấp sẽ không có icon Lò rèn nên hãy lên một số map cao nhé.


Phòng phong ấn
Phòng phong ấnCó nhiều báu vật sẽ rất lợi thế trong quá trình tối ưu chỉ số.

Khi tẩy báu thì cũng không nhất thiết phải tẩy tối đa sao ngay mà chỉ cần gần tối đa là được. Tẩy phải ấn từ từ bình tĩnh để tránh bỏ quâ các dòng đẹp. Có những dòng tuy không phải đẹp nhất nhưng số sao lại quá cao thì vẫn nên lấy tạm trước rồi sau tẩy lại dòng đẹp nhất sau.

Không nhất thiết báu có thuộc tích tăng cho Vật công phải dùng cho tướng Vật công. Bạn lấy Báu Vật công cho tướng Tuyệt chiêu dùng vẫn được chỉ là thuộc tính hỗ trợ ít đi chút thôi.

Trong quá trình chơi có thể bạn sẽ có các túi chọn báu vật thì hãy cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn. Hãy xem set nào thiếu 1 vài món thì chọn những báu thiếu để sớm tối ưu thành 1 set 6 món hoàn chỉnh. Khi có 6 túi chọn Báu vật cùng cấp độ mà bạn chưa có thêm Báu nào khác thì không nên mở vội. Bạn hãy chờ thêm vài tuần xem biết đâu bạn lại kiếm được một số báu khác cũng cấp độ thì sao. Khi ấy bạn sẽ mở ít túi chọn hơn mà vẫn đủ set và có các túi để dành cho sâu này.

Báu vật thường sẽ được kiếm ở Phụ bản vực sâu từ 140 trở lên, nạp thẻ, một vài sự kiện đặc biệt.

Vấn đề về tối ưu báu vật có lẽ đọc sẽ hơi phức tạp nên các bạn có thể tham khảo 2 video dưới đây để xem mình làm thực tế như nào. Video Kỷ Nguyên Hải Tặc # 13 và Video Kỷ Nguyên Hải Tặc #168.

Tổng kết về Hướng dẫn tẩy luyện Báu vật

Trong game Kỷ Nguyên Hải Tặc có rất nhiều loại chỉ số nhưng các chỉ số mình đề xuất cho các bạn tẩy là các chỉ số đẹp nhất. Bài viết được xây dựng trên thực tế quá trình dài nhiều năm chơi thể loại game này. Bạn không cần quá quan tâm vấn đề vì sao lại tẩy như thế mà hãy cố gắng tẩy được đúng như thế thì hiệu quả chơi game của bạn sẽ rất cao. Tẩy báu vật cũng mang yếu tố may mắn hơi nhiều nên cần phải tích nhiều vật phẩm và đá năng lương, beri rồi chọn một ngày thật rảnh để có nhiều thời gian kiên trì tẩy thì mới có thể hoàn thiện báu vật được. Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->