Hệ thống thẻ bài trang bị Game One Piece Fighting Path

 Hệ thống thẻ bài trang bị Game One Piece Fighting Path 

Thẻ bài trang bị là gì?

Trong tựa game One Piece Fighting Path, thẻ bài là một loại vật phẩm quan trọng giúp gia tăng sức chiến đấu cho nhân vật. Một số thẻ đặc biệt có giúp nhân vật có thêm các kỹ năng mới. 
Thẻ bài trang bị sẽ tăng thuộc tính cho nhận vật mang nó. Các thẻ không sử dụng sẽ không tăng thuộc tính cho nhân vật.
Thẻ bài trang bị có 4 loại phẩm chất: màu xanh lục, màu xanh dương, màu tím, màu vàng (theo thứ tự tăng dần). Phẩm chất càng cao thì càng mạnh. 
Có 3 loại thẻ trang bị: thẻ hệ thủy, thẻ hệ lửa và thẻ hệ kim cương.
- Trong thẻ hệ thủy sẽ có 3 vị trí thẻ bài, thẻ nào ứng với vị trí nào thì sẽ được đánh số trên thẻ đó. Ở loại thẻ này nếu bạn có các thẻ cùng loại ở các vị trí khác nhau thì bạn sẽ được kích hoạt thêm thuộc tính cho nhân vật. Cụ thể các thẻ tăng như nào thì phần dưới sẽ nói rõ hơn nhé.
- Thẻ hệ lửa và hệ kim cương mỗi loại chỉ có 1 vị trí và 2 loại thẻ này có cung cấp thêm kỹ năng cho nhân vật sử dụng. 
Các thẻ bài trang bị ban đầu sẽ có thể nâng lên cấp 20 để gia tăng thêm thuộc tính từng thẻ, sau đó có thể dùng vật phẩm để mở rộng giới hạn thẻ lên cấp cao hơn. Các thẻ bài kinh nghiệm sẽ giúp tăng cấp cho thẻ bài trang bị.

Hệ thống thẻ bài trang bị trong game One Piece Fighting Path
Hệ thống thẻ bài trang bị trong game One Piece Fighting Path

Video Hướng dẫn sử dụng thẻ bài trang bịThuộc tính kích hoạt khi sưu tập các thẻ bài hệ thủy giống nhau

Quy ước

Tướng chữ đỏ là cần thuộc tính sức mạnh

Tướng chữ vàng là cần thuộc tính nhanh nhẹn

Tướng chữ xanh là cần thuộc tính trí lực

st là sát thương.


Màu chữ của tướng khi quy ước
Màu chữ của tướng khi quy ước


Thẻ xanh lục

* Makino * : 《 2 mảnh 》: + 60 st 《 3 mảnh 》: + 200 máu

* Kaya * 《 2 mảnh 》: + 60 st 《 3 mảnh 》: + 45 phòng thủ

Thẻ xanh dương

* Tashigi * 《 2 mảnh 》: + 200 st cho nhân vật mang thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 600 máu

* Vivi * 《 2 mảnh 》: + 200 st cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn" 《 3 mảnh 》: + 600 máu

* Nojiko * 《 2 mảnh 》: + 200 st cho nhân vật mang thuộc tính "trí lực" 《 3 mảnh 》: + 600 máu

Thẻ tím

* Nami * 《 2 mảnh 》: + 12% st cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn" 《 3 mảnh 》: + 10% máu

* Sanji * 《 2 mảnh 》: + 12% st cho nhân vật mang thuộc tính "trí lực" 《 3 mảnh 》: + 10% máu

* Luffy * 《 2 mảnh 》: + 12% stt cho nhân vật manh thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 10% máu

* Smoker * 《 2 mảnh 》: + 20% tỷ lệ chí mạng cho nhân vật mang thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 10% máu

* Zoro * 《 2 mảnh 》: + 20% tỷ lệ chí mạng cho nhân vật mang thuộc tính "trí lực" 《 3 mảnh 》: + 10% máu

* Robin * 《 2 mảnh 》: + 20% tỷ lệ chí mạng cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn" 《 3 mảnh 》: + 10% máu

Thẻ vàng

* Boa Hancock * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Paramecia

* Ace * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "trí lực" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Logia

* Mihawk * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho nhân vật không sử dụng trái ác quỷ

* Aokiji * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn " 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Logia

* Rob Lucci * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Zoan

* Kuma * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Paramecia

* Crocodile * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Logia

* Moria * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "trí lực" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Paramecia

* Enel * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "sức mạnh" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Zoan

* Magellan * 《 2 mảnh 》: + 18% st cho nhân vật mang thuộc tính "nhanh nhẹn" 《 3 mảnh 》: + 15% máu và 30% tỷ lệ chí mạng cho hệ Zoan

* Perona * 《 2 mảnh 》: + 25% tỷ lệ chí mạng 《 3 mảnh 》: + 15% máu

*Kizazu * 《 2 mảnh 》: + 15 % St 《 3 mảnh 》: + 15% máu

Nguồn kiếm thẻ bài trang bị

Kiếm thẻ trang bị thông qua tăng thân mật tướng.
Trong khu vực đồng đội thì ở mỗi một đồng đội sẽ có một mục tăng thân mật. Khi bạn tăng lượng thân mật đủ lớn thường là cứ tăng một cấp thì bạn sẽ nhận thêm được 1 thẻ bài. Bạn sẽ sử dụng các món ăn kiếm được để tăng thân mật cho đồng đội.
Ví dụ cụ thể như trường hợp nhân vật Ace trong hình thì bạn thấy rằng nếu mình nâng thân mật Ace từ cấp 4 lên được cấp 5 thì mình sẽ nhận được một thẻ bài hệ kim cương của tướng Ace.

Thân mật nhân vật Ace
Thân mật nhân vật Ace

Kiếm thẻ bài trong hệ thống La bàn

Trong tính năng La bàn có nhiều mục khác nhau thì trong đó sẽ có 1 số mục cho bạn các thẻ bài trang bị và thẻ bài kinh nghiệm.

Tính năng La bàn
Tính năng La bàn

Mở thẻ bài trang bị cho tướng

Khi bạn có 1 tướng thì mặc định bạn sẽ có 3 vị trí của thẻ bài hệ thủy ngay. Còn thẻ bài hệ hỏa sẽ mở khi đạt cấp 20, thẻ bài hệ kim cương mở khi đạt cấp 27.
Nhưng bạn cần lưu ý rằng cấp ở đây là cấp của tướng. Ví dụ như bên ngoài bạn đạt cấp 30 nhưng tướng bạn muốn trang bị thẻ bài lại mới cấp 19 thì sẽ không có thể mở được thẻ bài hệ hỏa và kim cương. Cấp của tướng không được vượt quá cấp bên ngoài, tức là nếu bạn muốn tướng cấp 20 thì nhân vật bên ngoài bạn cũng phải ít nhất đã đạt cấp 20.
Như vậy khi bạn đạt cấp 27 và tướng bạn muốn trang bị thẻ bài cũng đã cấp 27 thì chắc chắn bạn sẽ mở được tối đa số ô chứa thẻ bài.

Cách nâng cấp thẻ bài trang bị

Để nâng cấp thẻ bài trang bị thì bạn chỉ vào thẻ bài muốn nâng cấp. Sau đó chọn các thẻ bài kinh nghiệm để nâng cấp thẻ bài đã chọn. Tối đa một lần được dùng 5 thẻ bài kinh nghiệm.

Nâng cấp thẻ bài trang bị
Nâng cấp thẻ bài trang bị

Khi thẻ bài đã đạt cấp 20, nếu bạn muốn nâng cao giới hạn thẻ đó lên cấp cao hơn thì bạn sẽ sử dụng thêm các lênh bài hỗ trợ. Sau khi nâng cấp thành công giới hạn thẻ bài bạn lại dùng thẻ bài kinh nghiệm để tiếp tục nâng cấp thẻ bài đó.

Gia tăng giới hạn cho thẻ bài trang bị
Gia tăng giới hạn cho thẻ bài trang bị

Video cách kiếm thẻ bài trang bị
Như vậy là Nguyen Viet Xuan đã chia sẻ cho bạn những điều cần thiết nhất phải biết để sử dụng thẻ trang bị cho hiệu quả. Mong sau bài viết này, bạn sẽ có thể áp dụng để nâng cấp sức mạnh nhân vật bạn lên nhiều hơn.


Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->