Tinh bàn trong Game Kỷ Nguyên Hải Tặc

 Tinh bàn trong Game Kỷ Nguyên Hải Tặc


Ngay từ giai đoạn đầu game, các bạn đã nhanh chóng được tiếp cận với một hệ thống nâng cấp sức mạnh tướng đó là Tinh bàn.

Các loại tinh bàn

Tinh bàn có 2 loại.

Loại 1 là tinh bàn chính. Tinh bàn này gia tăng sức mạnh cho toàn đội. Nâng cấp tinh bàn cần sử dụng tinh linh thạch. Khi đủ lượng tinh linh thạch bạn có thể nâng cấp các chòm sao của tinh bàn chính để tăng thêm các chỉ số cho toàn đội. Ngoài ra, mỗi ngày thông qua tinh bàn chúc phúc có thể được nhận 1 lần exp. Lv tinh bàn càng cao thì lượng exp tích lũy nhận được càng nhiều.

Loại 2 là tinh bàn thiên phú. Tinh bàn này chỉ nâng sức mạnh cho nhân vật chính. Tinh bàn này mở khi nhân vật đạt cấp 70 và chuyển nghề 7 lần. Tinh bàn thiên phú có nhiều loại khác nhau ứng với những điều kiện khác nhau. Tinh bàn khác nhau sẽ cho các thuộc tính tăng khác nhau nhưng để đơn giản hóa thì cứ hiểu là càng tinh bàn về sau thì thuộc tính càng cao. Bạn cũng cần chú ý là tinh bàn thiên phú sẽ phải lên lần lượt, tức giả sử bạn muốn lên tinh bàn thiên thì bạn cần phải lên các tinh bàn kỵ, phá, pháp, cuống, thành, asura, ma trước. Lên tinh bàn ở đây không có nghĩa là bạn phải nâng thuộc tính các chòm sao trong tinh bàn đó mà chỉ đơn giản là kích hoạt chúng. Bạn chỉ nâng cấp các chòm sao ở tinh bàn thiên phú bạn muốn sử dụng và nhớ ấn trang bị tinh bàn nhé.

Tinh bàn
Tinh bàn


Vị trí lấy một số tinh bàn đặc biệt.

Các tinh bàn Kỵ, Phá, Pháp, Cuồng thì bạn chỉ cần nâng tinh bàn chính lên đủ yêu cầu là sẽ kích hoạt được các tinh bàn thiên phú đó.

Tinh bàn Thánh sẽ cần bí kíp trong Chiến trường.

Tinh bàn Asura sẽ cần bí kíp trong Khu vui chơi.

Tinh bàn Ma sẽ cần bí kíp trong Tấn công hải quân.

Tinh bàn Thiên sẽ cần bí kíp trong Tranh bá trên biển.

Các tinh bàn còn lại sẽ cần bí kíp trong Trung tâm đổi quà.

Cách sử dụng tinh bàn hợp lí

Nếu bạn không quá dư giả hoặc đơn giản bạn chơi thực dụng thì bạn sẽ thấy nhân vật chính khá là yếu. Vì thế bạn không nhất thiết phải dùng tinh linh thạch nâng chòm sao cho tinh bàn thiên phú làm gì mà nên dồn tinh linh thạch nâng tinh bàn chính lên cao cho toàn đội mạnh lên sẽ lợi hơn.

Nếu bạn vẫn muốn nâng tinh bàn thiên phú thì cần chú ý là sử dụng tinh bàn cao nhất có thể có của bạn vì đơn giản chỉ số nó lớn nhất. Bạn xác định sẽ chơi nhân vật chính theo loại sát thương gì để tăng sao. 

- Nếu bạn chơi Nhân vật chính là tướng vật công thì bạn cần ưu tiên tăng max chòm sao vật công, sức mạnh trước, sau đó tới sinh mệnh, sau đó tới tam phòng (vật phòng, tuyệt chiêu phòng, ma phòng). Các chòm sao trí lực, ma công, tuyệt chiêu, nhanh nhẹn không cần nâng.
- Nếu bạn chơi Nhân vật chính là tướng tuyệt chiêu thì bạn cần ưu tiên tăng max chòm sao tuyệt chiêu, nhanh nhẹn trước, sau đó tới sinh mệnh, sau đó tới tam phòng (vật phòng, tuyệt chiêu phòng, ma phòng). Các chòm sao trí lực, ma công, vật công, sức mạnh không cần nâng.
- Nếu bạn chơi Nhân vật chính là tướng ma công thì bạn cần ưu tiên tăng max chòm sao trí lực, ma công trước, sau đó tới sinh mệnh, sau đó tới tam phòng (vật phòng, tuyệt chiêu phòng, ma phòng). Các chòm sao vật công, sức mạnh, tuyệt chiêu, nhanh nhẹn không cần nâng.
- Nếu bạn thích chơi Nhân vật chính toàn diện cho dễ thay đổi lối chơi thì bạn nâng max hết các chòm sao.
- Nếu bạn chơi Nhân vật chính chỉ là sát thương phụ, đôi khi là hứng đòn là chính thì bạn nâng max chòm sao sinh mệnh và tam phòng (vật phòng, tuyệt chiêu phòng, ma phòng). Các chòm sao còn lại không cần nâng.

Khi bạn có một tinh bàn thiên phú mới mà đã lỡ dùng nhiều tinh linh thạch nâng tinh bàn thiên phú khác thì cũng đừng lo vì bạn có thể lấy lại tinh linh thạch đã dùng bằng cách dùng Bí kíp cài lại thiên phú (Trong shop Chiến trường) hoặc 250 vàng. Mình khuyên bạn nếu lấy lại tinh linh thạch thì nên dùng 250 vàng, điểm Chiến trường nên để đổi thứ khác cần hơn là Bí kíp cài lại thiên phú. Tinh linh thạch đã nâng vào tinh bàn chính sẽ không thể lấy lại được.

Để có tinh linh thạch bạn có thể dùng beri hoặc vàng để mua hoặc thông qua các tính năng khác trong game để kiếm.


Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->