Phân tích Đội hình Chopper, Ray, Main và Robin trong Game Kỷ Nguyên Hải Tặc

 Phân tích Đội hình Chopper, Ray, Main và Robin trong Game Kỷ Nguyên Hải Tặc

Đội hình Ray, Main, Chopper, Robin
Đội hình Ray, Main, Chopper, Robin

Từ  yêu cầu của một bạn khán giả trên Youtube - bạn Ga Eul Chu. Theo nguyện vọng của bạn thì bạn ấy muốn thử đội hình gồm 4 tướng Ray, Main, Chopper, Robin và bạn rất quan tâm về vấn đề hồi sinh.

Đề xuất đội hình của bạn Ga Eul Chu
Đề xuất đội hình của bạn Ga Eul Chu

Nhận xét đội hình Chopper, Ray, Main, Robin

Đây là một đội hình chỉ 4 tướng nên sẽ không kì vọng quá nhiều vào lực chiến, tỉ lệ đánh sau là khá cao nếu bạn ở sever đã ra tầm trên 1 tháng. Tuy nhiên, nếu ở 1 sever mới mở thì đây lại là 1 đội hình khá khủng. Vì bạn đề xuất không cung cấp đủ thông tin nên mình cũng chưa rõ bạn ấy đang chơi ở sever nào.
Vì bạn quan tâm khá nhiều đến vấn đề hồi sinh nên chúng ta sẽ quan tâm đến các con tướng có khả năng hồi sinh trước. Đội hình này có Chopper và Ray có khả năng hồi sinh tướng khác và đặc biệt Ray có thể hồi sinh chính nó. 

Vậy nên hồi sinh tướng nào trong đội hình này?

Xét 4 tướng này thì Main là con chắc chắn không nên hồi sinh. Main khá phế, nó chỉ may ra mạnh nếu có đồ phổ. Mà để có đồ phổ thì lại khá tốn kém. Nên tỉ lệ cao là không ai nâng Main dẫn đến Main sẽ khá yếu và không nên hồi sinh nó. 3 tướng còn lại là Ray, Robin, Chopper đều có thể hồi sinh có ích nhưng chúng ta chỉ có thể hồi sinh 2/ 3 tướng này nên sẽ có một số trường hợp.

Trường hợp hồi sinh Chopper, Ray

Muốn hồi sinh được Chopper Ray thì vấn đề vị trí tướng là rất quan trọng. 

Ray và Chopper ở 2 vị trí liên tiếp nhau

Trong trường hợp này lại có 1 đống trường hợp nhỏ như:
- Ray vị trí 1, Chopper vị trí 2
- Ray vị trí 2, Chopper vị trí 3
- Ray vị trí 3, Chopper vị trí 4
- Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2
- Chopper vị trí 2, Ray vị trí 3
- Chopper vị trí 3, Ray vị trí 4
Tuy nhiều trường hợp nhưng chúng cũng cơ bản như nhau nên mình sẽ ví dụ trường hợp Chopper vị trí 1, Rayvị trí 2. Vị trí của Robin và Main sẽ là 2 vị trí còn lại, 2 tướng này ở vị trí 3 hay 4 đều được, không ảnh hưởng đến cách tính hồi sinh. Vì Main hiện yếu nhất tỉ lệ chết sớm cao nên thường sẽ để Main trong trường hợp này ở vị trí 4 còn Robin sẽ ở vị trí 3.

Trường hợp Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Main vị trí 4
Trường hợp Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Main vị trí 4

Khi đó, bạn lấy Chopper làm mốc thì 3 tướng còn lại (Ray, Robin, Main) sẽ chỉ tính máu gốc. Vậy khi đó nếu muốn hồi sinh Ray thì bạn sẽ cần cho máu gốc của Ray thấp hơn Robin, Main, còn có thấp hơn Chopper không thì sẽ không cần quan tâm. 
Tiếp tục bạn lấy Ray làm mốc, khi đó Chopper sẽ là máu tính cả nguyên tố, Main và Robin là máu gốc. Để hồi sinh Chopper thì máu tính cả nguyên tố của Chopper phải thấp hơn máu gốc của Robin và Main.  
Ta thấy việc để Chopper có máu tính cả nguyên tố thấp hơn được máu gốc của Robin, Main là điều khá khó (vẫn có thể làm được), còn việc Ray máu gốc thấp nhất thì khá dễ. Như thế đội hình kiểu này có vẻ khó khả thi. 

Ray và Chopper ở vị trí đầu và cuối

Lúc này chúng ta sẽ có 2 trường hợp:
- Ray vị trí 1, Chopper vị trí 4, Robin và Main ở vị trí 2,3
- Chopper vị trí 1, Ray vị trí 4, Robin và Main ở vị trí 2,3
Mình lấy ví dụ trường hợp Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4. 
Lấy Ray làm mốc thì Chopper, Robin, Main sẽ đều tính máu gốc. Vậy để hồi Chopper thì ta chỉ cần cho máu gốc của Chopper thấp hơn Robin và Main.
Lấy Chopper làm mốc thì Ray, Robin, Main đều sẽ có máu tính cả nguyên tố. Vậy để hồi sinh Ray thì bạn cần để Ray có máu tính cả nguyên tố thấp hơn Main, Robin.
Như vậy có thể thấy trường hợp này khá dễ thực hiện. Thường với trường hợp này người ta hay dùng 3 nguyên tố Windblade Công cho Chopper, Robin, Main và 1 nguyên tố Thủy kích Công cho Ray để dễ dàng chỉnh máu tính cả nguyên tố của Ray thấp nhất. Sau đó thong thả chỉnh máu gốc của Chopper thấp nhất là được.

Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4
Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4

Ray và Chopper cách nhau bởi 1 tướng

Ta sẽ có các trường hợp:
- Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4
- Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Chopper vị trí 4, Main vị trí 1
- Ray vị trí 3, Robin vị trí 4, Chopper vị trí 1, Main vị trí 2
- Ray vị trí 4, Robin vị trí 1, Chopper vị trí 2, Main vị trí 3
- Ray vị trí 1, Main vị trí 2, Chopper vị trí 3, Robin vị trí 4
- Ray vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4, Robin vị trí 1
- Ray vị trí 3, Main vị trí 4, Chopper vị trí 1, Robin vị trí 2
- Ray vị trí 4, Main vị trí 1, Chopper vị trí 2, Robin  vị trí 3
Ở đây mình ví dụ trường hợp Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4. 
Lấy Ray làm mốc thì để hồi sinh Chopper ta sẽ cần Chopper có máu gốc thấp hơn Main, Robin.
Lấy Chopper làm mốc thì để hồi sinh Ray ta sẽ cần Ray có máu tính cả nguyên tố thấp hơn Robin máu tính cả nguyên tố đồng thời thấp hơn Main máu gốc.
Như vậy có thể thấy đội hình này cũng khá là khó thực hiện.

Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4
Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4

Trường hợp hồi sinh Ray, Robin

Trường hợp hồi sinh Chopper, Ray mình đã viết khá kĩ nên trường hợp này mình sẽ không nêu  hết các trường hợp cụ thể mà chỉ nhắc có trường hợp chính nhé. Và mình sẽ loại bỏ trường hợp Main vị trí 1 vì Main quá yếu sẽ không ai để thế.

Ray vị trí 1 và Chopper vị trí 4 (hoặc Chopper vị trí 1, Ray vị trí 4), Robin ở vị trí 2 hoặc 3 còn lại là Main

Mình chọn cụ thể Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4. 
Lấy Chopper làm mốc thì bắt buộc bạn phải hồi sinh Ray để tý nữa Ray còn hồi sinh Robin. Khi đó bạn cần Ray có máu tính cả nguyên tố thấp hơn Robin và Main máu tính cả nguyên tố.
Lấy Ray làm mốc thì để hồi sinh Robin bạn cần để Robin có máu gốc thấp hơn máu gốc của Chopper và Main.

Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4
Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4


Ray và Chopper ở vị trí trước Robin 

Mình chọn cụ thể Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Main vị trí 4. 
Lấy Chopper làm mốc thì Ray sẽ cần có lượng máu gốc thấp hơn máu gốc của Robin và Main.
Lấy Ray làm mốc thì Robin phải có lượng máu gốc nhỏ hơn Main và hiển nhiên Robin tính máu gốc sẽ nhỏ hơn Chopper tính máu cả nguyên tố rồi.
Để tránh cả sự hồi sinh của Chopper và Ray tạo ra đều trúng mỗi Robin thì cần máu gốc Ray thấp hơn máu gốc Robin.

Đội hình Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Main vị trí 4
Đội hình Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Main vị trí 4

Ray và Chopper ở vị trí sau Robin

Mình chọn cụ thể Robin vị trí 1, Ray vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4.
Lấy Ray làm mốc thì Robin sẽ cần có máu tính cả nguyên tố thấp hơn máu gốc của Main và Chopper.
Lấy Chopper làm mốc thì Ray sẽ phải có máu tính cả nguyên tố thấp hơn máu tính cả nguyên tố của Robin và máu gốc của Main.
Như vậy để thực hiện được điều này thì máu tính cả nguyên tố của Ray phải thấp hơn máu tính cả nguyên tố của Robin và thấp hơn máu gốc của Main.

Đội hình Robin vị trí 1, Ray vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4
Đội hình Robin vị trí 1, Ray vị trí 2, Chopper vị trí 3, Main vị trí 4

Trường hợp hồi sinh Chopper, Robin

Trường hợp này sẽ giống trường hợp hồi sinh Ray, Chopper nhé nên mình sẽ không nhắc lại.
Bạn cứ xem trường hợp hồi sinh Ray, Chopper, cái gì trường hợp đó mình ghi là Ray thì bạn thay bằng Chopper, cái gì trường hợp đó mình ghi Chopper thì bạn thay bằng Robin là sẽ ra trường hợp hồi sinh Chopper, Robin.

Trường hợp hồi sinh Chopper, Ray, Robin

Trường hợp này sẽ xảy ra khi bạn chỉ dùng 1 mạng hồi sinh của sản của Ray, để Chopper và Ray dùng khả năng hồi sinh của mình hồi sinh cho tướng khác Ray. Với các trường hợp trên thì bạn sẽ có Ray 3 mạng (1 mạng gốc 2 mạng hồi sinh) và 1 tướng 2 mạng (1 mạng gốc 1 mạng hồi sinh). Còn ở trường hợp này thì mỗi tướng (Chopper, Ray, Robin) sẽ có 2 mạng.
Trường hợp này cũng có thể chia thành cả đống trường hợp nhỏ nhưng tuy nhiên mình nghĩ nếu bạn đã đọc và hiểu được đoạn trên rồi thì không nhất thiết phải liệt kê dài dòng thế nữa nên mình sẽ chỉ ví dụ cụ thể 1 trường hợp là đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4.

Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4
Đội hình Ray vị trí 1, Robin vị trí 2, Main vị trí 3, Chopper vị trí 4

Lấy Ray làm mốc thì mình sẽ để Chopper có máu gốc thấp hơn máu gốc của Robin và Main để hồi sinh Chopper nhờ Ray.
Bản thần Ray hồi sinh chính nó rồi.
Lấy Chopper làm mốc thì mình sẽ để Robin máu tính cả nguyên tố thấp hơn Máu tính cả nguyên tố của Main và Ray. Như thế là mình sẽ hồi sinh được Robin.

Đánh giá các trường hợp xảy ra

Sau khi xem cả đống trường hợp thì xét vào thực tế hiện nay thì mình nghĩ chơi Chopper  buff nộ cho Ray nộ rồi tới Robin nộ và Main phế đánh cuối là ổn nhất. Và bạn nên chơi Ray 3 mạng, Robin 2 mạng có lẽ cũng là ổn nhất. Cách hồi sinh trường hợp này thì ở trên mình cũng nói rồi.
Để có đội hình buff nộ đẹp như mình nói thì bạn cũng cần chú ý như sau. Ở thời điểm hiện tại thì trái tăng nộ dễ kiếm nhất là Tri thức nên mình sẽ nói về Tri thức. Bạn để Chopper vị trí 1 đánh sẽ buff 35 nộ cho toàn đội. Khi đó các tướng trong đội sẽ cần thêm tối thiểu 75 nộ nữa để có đủ 100 nộ để bộc phát kỹ năng nộ. Vậy bạn để Ray ở vị trí 2 đeo trái Tri thức +7 sẽ có 41 nộ cùng với 25 nộ ở thiên phú Ray bạn sẽ có 101 nộ đủ để Ray nộ. Ray nộ sẽ cho 2 đồng đội còn lại là Main và Robin thêm 40 nộ khí nữa cùng với 35 nộ từ Chopper lúc đầu bạn sẽ có tổng 75 nộ cho Main và Robin. Vậy bạn chỉ cần cho Robin và Main mỗi tướng 1 trái Tri thức + 2 lấy 26 nộ nữa là đủ cho cả 2 tướng này nộ luôn.
Nếu bạn có trái Neko kết hợp với tri thức cho Ray dùng thì bạn sẽ thấy sự ưu việt của đội hình này khi Ray nộ gấy rất nhiều sát thương xoáy, Robin nộ cũng xoáy nhiều.
Việc bạn chơi 4 tướng giúp việc hồi sinh của bạn đỡ rắc rối hơn. Bạn có thể đọc bài viết thấy khá rắc rối nhưng nếu bạn chơi 5 tướng nó sẽ còn rối hơn rất nhiều đấy!

Video thử nghiệm thực tế


Tổng kết đội hình

Nhìn chung đây cũng là một đội hình khá mạnh khi sở hữu 2 tướng có sát thương tương đối ấn tượng hiện nay là Ray và Robin. Ngoài ra, nó còn được sự hỗ trợ từ một buff khá tốn kém là Chopper. Main vẫn khá lép vế trong đội hình này. 
Để có thể phát huy tối đa sức mạnh của đội hình này bạn cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề hồi sinh. Hồi sinh chuẩn sẽ đem đến cho bạn ưu thế khá lớn khi chiến đấu.
Đội hình này cũng giúp bạn trụ được tương đối trong lúc chờ suy nghĩ lên tướng thứ 5.
Đề xuất ưu tiên hồi sinh Ray, Robin.
Vị trí đề xuất Chopper vị trí 1, Ray vị trí 2, Robin vị trí 3, Main vị trí 4.


Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->